bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر فرید چیت ساز

دکتر فرید چیت ساز

پزشک عمومی

5

3 نظر

کد نظام پزشکی:

47504

+6 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو