5 (1)

  طاهره قاسمی

  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

  طاهره قاسمی

  شهر : نامشخص

  آدرس : بیمارستان شهید بهشتی، بلوار ارچ

لطفا خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید :

لطفا تاریخ و شیفت نوبت مورد نظرتان را انتخاب نمایید :


  چهارشنبه 30 بهمن

  از ساعت 08:00 تا 14:00

  نوبت موجود : 15

  هزینه ویزیت: 2,200,000 ریال

لطفا زمان نوبت خود را انتخاب نمایید :


با نصب اپلیکیشن دکتر مایکو بصورت رایگان علاوه بر رزرو و ثبت نوبت، می‌توانید از سایر امکانات اپلیکیشن نیز بهره‌مند شوید.


Update

دانلود دکتر مایکو برای

موبایل

دانلود دکتر مایکو برای

دسکتاپ

جهت همکاری با دکتر مایکو اینجا کلیک کنید.