5 (1)

  دکتر میترا رفیعی شفیق

  دکتری روانشناسی بالینی

  کلینیک بهار

  05138512203

  شهر : مشهد

  آدرس : مشهد، خیابان چمران، چمران 15، پلاک 217

لطفا خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید :

لطفا تاریخ و شیفت نوبت مورد نظرتان را انتخاب نمایید :


  یکشنبه 05 بهمن

  از ساعت 15:30 تا 17:45

  نوبت موجود : 3

  هزینه ویزیت: 950,000 ریال

لطفا زمان نوبت خود را انتخاب نمایید :

مددکاري اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی و حرفه ای مبتنی بر عمل است . مددکاران اجتماعی نیازمند داشتن استعدادها، مهارتها و دانشهای خاصی می باشند تا بتوانند به بهزیستی فردی و جمعی افراد، خانواده ها ،گروه ها و اجتماعات کمک نمایند.

هدف مددکاری اجتماعی تسهیل نمودن فرآیندهای توسعه، تغییر اجتماعی، توانمندسازي و رها شدن انسان ها از تفکرات و اندیشه هایی است که مانع رشد و شکوفایی آنان در زندگی می گردد. همچنین کمک به ارتقاء کارکرد های اجتماعی افراد نیز از دیگر هدف های مددکاری اجتماعی می باشد.

اهداف کلینیک:

- شناخت و برنامه ریزی در راستای ارتقاء استعدادها و توانایی های افراد در رویارویی با مشکلات

- شناخت جامعه و مسایل اجتماعی موجود در آن و برنامه ریزی در راستای کاهش مسایل اجتماعی

- ارائه مشاوره های تخصصی مددکاری و روانشناسی در حوزه های مختلف خانواده- ازدواج – طلاق- کودک و نوجوان – تحصیلی – شغلی و......

- حمایت از کودکان - نوجوانان و جوانان

- حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی: نیازمندان – زنان سرپرست خانوار - معتادین – افراد بزهکار- معلولین- سالمندان و....

- برنامه ریزی در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارت های افراد از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی در زندگی

- انجام پژوهش ها و تحقیقات در زمینه مسایل اجتماعی

با توجه به اینکه تعداد مراجعین در طی یک روز برای مشاورین ما می بایست حداقل 2 نفر باشد تا امکان هماهنگی و تایید نهایی وقت اتفاق بیفتد. لذا می بایست ترتیبی داده شود تا مسئول پذیرش کلینیک بعد از چک کردن موارد تایید نهایی را برای وقت ها داشته باشد.

کارگاههای آموزشی در کلینیک بهار

• ارتباطات موثر زوجین

• کاهش بحران های طلاق در زندگی افراد

• فرزندپروری مشترک پس از طلاق

• چگونگی شناسایی فرزندان مستعد اعتیاد وسبکهای ارتباطی با این فرزندان

• شاد زیستن وراهکار های آن

• مراقبه وتأثیر آن

• اعتماد بنفس

• ازدواج مجدد

• تشویق فرزندان به ادامه تحصیل

• مدیریت استرس به شیوه شناخت رفتار

• فرزند پروری

• محرکهای تحریک کننده میل جنسی

• تربیت جنسی کودکان

• مدل حل مسئله در زندگی

مددکاري اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی و حرفه ای مبتنی بر عمل است . مددکاران اجتماعی نیازمند داشتن استعدادها، مهارتها و دانشهای خاصی می باشند تا بتوانند به بهزیستی فردی و جمعی افراد، خانواده ها ،گروه ها و اجتماعات کمک نمایند.

هدف مددکاری اجتماعی تسهیل نمودن فرآیندهای توسعه، تغییر اجتماعی، توانمندسازي و رها شدن انسان ها از تفکرات و اندیشه هایی است که مانع رشد و شکوفایی آنان در زندگی می گردد. همچنین کمک به ارتقاء کارکرد های اجتماعی افراد نیز از دیگر هدف های مددکاری اجتماعی می باشد.

اهداف کلینیک:

- شناخت و برنامه ریزی در راستای ارتقاء استعدادها و توانایی های افراد در رویارویی با مشکلات

- شناخت جامعه و مسایل اجتماعی موجود در آن و برنامه ریزی در راستای کاهش مسایل اجتماعی

- ارائه مشاوره های تخصصی مددکاری و روانشناسی در حوزه های مختلف خانواده- ازدواج – طلاق- کودک و نوجوان – تحصیلی – شغلی و......

- حمایت از کودکان - نوجوانان و جوانان

- حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی: نیازمندان – زنان سرپرست خانوار - معتادین – افراد بزهکار- معلولین- سالمندان و....

- برنامه ریزی در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارت های افراد از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی در زندگی

- انجام پژوهش ها و تحقیقات در زمینه مسایل اجتماعی

با توجه به اینکه تعداد مراجعین در طی یک روز برای مشاورین ما می بایست حداقل 2 نفر باشد تا امکان هماهنگی و تایید نهایی وقت اتفاق بیفتد. لذا می بایست ترتیبی داده شود تا مسئول پذیرش کلینیک بعد از چک کردن موارد تایید نهایی را برای وقت ها داشته باشد.

کارگاههای آموزشی در کلینیک بهار

• ارتباطات موثر زوجین

• کاهش بحران های طلاق در زندگی افراد

• فرزندپروری مشترک پس از طلاق

• چگونگی شناسایی فرزندان مستعد اعتیاد وسبکهای ارتباطی با این فرزندان

• شاد زیستن وراهکار های آن

• مراقبه وتأثیر آن

• اعتماد بنفس

• ازدواج مجدد

• تشویق فرزندان به ادامه تحصیل

• مدیریت استرس به شیوه شناخت رفتار

• فرزند پروری

• محرکهای تحریک کننده میل جنسی

• تربیت جنسی کودکان

• مدل حل مسئله در زندگی


با نصب اپلیکیشن دکتر مایکو بصورت رایگان علاوه بر رزرو و ثبت نوبت، می‌توانید از سایر امکانات اپلیکیشن نیز بهره‌مند شوید.


Update

دانلود دکتر مایکو برای

موبایل

دانلود دکتر مایکو برای

دسکتاپ

جهت همکاری با دکتر مایکو اینجا کلیک کنید.