bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر علی رضازاده

دکتر علی رضازاده

متخصص بیماری‌های داخلی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

46568

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو