bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر سلمان میرزائی

دکتر سلمان میرزائی

4.84

25 نظر

کد نظام پزشکی:

61238

+79 خدمت موفق

بیمه:

تامین اجتماعی -

سلامت ایرانیان

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

تگ های اختصاصی پزشک

یسسلی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو