bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر فرزین زیوری

دکتر فرزین زیوری

پزشک عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

51415

+10 خدمت موفق

بیمه:

تامین اجتماعی -

نیروهای مسلح -

خدمات درمانی سایر اقشار

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

سایر پزشکان پزشک عمومی