bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر لاله حاکمی برآبادی

دکتر لاله حاکمی برآبادی

متخصص بیماری‌های داخلی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

58749

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

سایر پزشکان داخلی