bars

ورود

متخصص رادیولوژی و تصویربرداری

دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

40051

+1 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص رادیولوژی و تصویربرداری

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو